เกี่ยวกับเรา
บาเบล ทรานสเลชั่น ศูนย์แปลครบวงจร ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิดในหลากหลายภาษาและจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเรา
บาเบล ทรานสเลชั่น ให้บริการการแปลโดยทีมงานมืออาชีพมาก ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติด้านการแปลและล่าม ดังนั้นเราจึงกล้าการันตีคุณภาพการให้บริการที่คุณจะได้รับ

ทีมงานของเรา

ทำไมคุณต้องเลือกเรา
ในฐานะลูกค้า คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากจุดแข็งของเราดังนี้

ทำไมคุณต้องเลือกเรา

บริการของเรา
บาเบล  ทรานสเลชั่น  ศูนย์แปลครบวงจร     ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด  ในหลากหลายภาษา และจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้

บริการของเรา

โปรโมชั่นของเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลอวยพร อัตราค่าบริการพิเศษ เริ่มต้นที่ 200 บาท/หน้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ติดต่อได้ที่ 092-524-9433 หรือ info@babel-translation.in.th

โปรโมชั่นของเรา

บริการรับแปลเอกสาร
บริการรับแปลเอกสาร
คุณจะไม่ได้รับเพียงแค่ผลงานที่มากด้วยความสามารถด้านการแปล

บาเบล  ทรานสเลชั่น  ศูนย์แปลครบวงจร     ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด  ในหลากหลายภาษา และจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้

โดยศูนย์แปลของเรารับแปลเอกสาร ในภาษาดังต่อไปนี้

  • รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ
  • รับแปลเอกสาร ภาษาจีน
  • รับแปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น
  • รับแปลเอกสาร ภาษาฝรั่งเศส
  • รับแปลเอกสาร ภาษาสเปน
  • รับแปลเอกสาร ภาษาโปรตุกีส
  • รับแปลเอกสาร ภาษาลาว
  • รับแปลเอกสาร ภาษาเขมร

เอกสารที่ทางเรามีความเชียวชาญในการแปลประกอบด้วย

เอกสารส่วนบุคคล:

  • รับแปลเอกสาร บัตรประชาชน
  • รับแปลเอกสาร ทะเบียนบ้าน
  • รับแปลเอกสาร ใบสูติบัตร
  • รับแปลเอกสาร ใบเปลี่ยนชื่อ
  • รับแปลเอกสาร ใบเปลี่ยนนามสกุล
  • รับแปลเอกสาร ใบทะเบียนสมรส
  • รับแปลเอกสาร ใบหย่า
  • รับแปลเอกสาร ใบโสด

เอกสารบริษัท:

  • รับแปลเอกสาร ใบสำคัญบริษัท
  • รับแปลเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท
  • รับแปลเอกสาร วัตถุประสงค์บริษัท
  • รับแปลเอกสาร บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • รับแปลเอกสาร บริคณห์สนธิ
  • รับแปลเอกสาร BOI

เอกสารอื่นๆ:

  • รับแปลเอกสารสัญญา
  • รับแปลเอกสาร คำฟ้อง คำให้การ
  • รับแปลเอกสาร คู่มือการทำงาน
  • รับแปลเอกสาร ISO
  • รับแปลเอกสาร เพื่อขอวีซ่า
  • รับแปลเอกสาร อื่นๆ

รับทำวีซ่า และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า
รับทำวีซ่า และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า
บาเบลเปิดให้บริการทางด้านวีซ่าต่างประเทศ

Babel Visa &Translation ให้บริการ รับทำวีซ่า ทุกประเภททั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อเรียนต่อ วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าสำหรับแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถานทูตต่างๆ และภาคเอกชน จึงเป็นผู้ให้บริการ รับทำวีซ่า และให้คำปรึกษาวีซ่า ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำความรู้จักกับ วีซ่า กันสักนิด วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารสำคัญที่จะสามารถแสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดน หรือพื้นที่ได้ ซึ่งจะระบุเอาไว้ในวีซ่านั้นๆ โดยจะต้องเข้าไปในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งเอกสารอนุญาตนี้อาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ หรือ ตราประทับก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ที่จะมีเงื่อนไขต่างๆ ของวีซ่าในแต่ละประเทศติดมาด้วย ตัวอย่างเช่น เขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ อายุของวีซ่า ช่วงเวลาที่จะเดินทางเข้าออก หรือแม้แต่การระบุการอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าออกได้กี่ครั้งเป็นต้น

รับทำวีซ่า สำหรับท่องเที่ยว

บริการ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว โดยทางบริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวอเมริกา รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวอังกฤษ รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวออสเตรเลีย รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวแคนนาดา รับทำวีซ่า ท่องเที่ยวยุโรป

รับทำวีซ่า คู่หมั้น เพื่อไปเยี่ยมเยียนคู่หมั้น

สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนคู่หมั้นที่ต่างประเทศ ทางบริษัทของเราเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญในการให้บริการ รับทำวีซ่า คู่หมั้นอังกฤษ รับทำวีซ่า คู่หมั้นอเมริกา (K 1 Visa)  รับทำวีซ่า คู่หมั้นแคนนาดา รับทำวีซ่า คู่หมั้นออสเตรเลีย รับทำวีซ่า คู่หมั้นยุโรป

รับทำวีซ่า แต่งงาน(Spouse Visa)

กรณีที่ท่านแต่งงานกับบุคคลต่างชาติแล้ว ทางบริษัทฯของเราสามารถช่วยเหลือท่าน ในการขอวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa) โดยทางเรา รับทำวีซ่า แต่งงานอเมริกา(K3 Visa) รับทำวีซ่า แต่งงานอังกฤษ รับทำวีซ่า แต่งงานออสเตรเลีย รับทำวีซ่า แต่งงานแคนนาดา รับทำวีซ่า แต่งงานยุโรป

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
แปลทุกความต่างของภาษาให้เป็นหนึ่งความเข้าใจที่ดีที่สุดของคุณ
บาเบล ทรานสเลชั่น ศูนย์แปลครบวงจร ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิดในหลากหลายภาษาและจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้
สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ)
แผนที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ)

อาคารกลาส เฮ้าส์ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1501/3
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
รถไฟฟ้า BTS: สถานีอโศก ทางออกที่ 6
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 2

โทร: 02 258 3433
แฟกซ์: 02 660 3881
Mobile: 092 365 7727
Email: info@babel-translation.in.th

สำนักงานสาขาภูเก็ต
แผนที่สำนักงานภูเก็ต

63/202 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076 628 070
Fax : 076 628 001