เกี่ยวกับเรา
บาเบล ทรานสเลชั่น ศูนย์แปลครบวงจร ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิดในหลากหลายภาษาและจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเรา
บาเบล ทรานสเลชั่น ให้บริการการแปลโดยทีมงานมืออาชีพมาก ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติด้านการแปลและล่าม ดังนั้นเราจึงกล้าการันตีคุณภาพการให้บริการที่คุณจะได้รับ

ทีมงานของเรา

ทำไมคุณต้องเลือกเรา
ในฐานะลูกค้า คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากจุดแข็งของเราดังนี้

ทำไมคุณต้องเลือกเรา

บริการของเรา
บาเบล  ทรานสเลชั่น  ศูนย์แปลครบวงจร     ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด  ในหลากหลายภาษา และจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้

บริการของเรา

โปรโมชั่นของเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลอวยพร อัตราค่าบริการพิเศษ เริ่มต้นที่ 200 บาท/หน้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด ติดต่อได้ที่ 092-524-9433 หรือ info@babel-translation.in.th

โปรโมชั่นของเรา

บริการรับรองเอกสาร

            บาเบล ทรานสเลชั่นยังเปิดให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ และให้บริการรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนการรับรองเอกสาร อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นกับสถานทูต นอกจากนี้เรายังให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองเนื้อหา และรับรองคำแปล โดยทนายความที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว หรือโนตารี่ พับบลิค

            บริการรับรองเอกสารโดยกงสุล

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ เอกสารเหล่านั้นจึงจะเป็นที่ยอมรับ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารกับกงสุลนั้นมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม/ฉบับ

รับรองฉบับแปลไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย

3วันทำการ

200

รับรองเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารคัดลอกที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

3วันทำการ

200

รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

3วันทำการ

200

รับรองแบบด่วนพิเศษ

1วันทำการ

400

 

            บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูต

เอกสารที่ออกที่ต่างประเทศและจะนำมาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเสียก่อน รวมถึงการรับรองฉบับแปลภาษาอื่นใดที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตนั้นๆเท่านั้น

อังกฤษ                                                                                   ฝรั่งเศส

ออสเตรเลีย                                                                           อิตาลี

เยอรมนี                                                                                  จีน

ไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย)                              เวียดนาม

มาเลเซีย                                                                                 ฟิลิปปินส์

เกาหลี                                                                                    และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ

*ขั้นตอนการรับรองเอกสารและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ละที่

            บริการรับรองเอกสารโดยทนาย หรือโนตารี่ พับบลิค

การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องกระทำโดยทนายความผู้ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ หรือทนายรับรองเอกสาร (Notarial Public Attorney) เพื่อนำเอกสารนั้นไปใช้ในต่างประเทศได้ จะมีทั้งการรับรองลายมือชื่อ การรับรองเนื้อหา การรับรองบุคคล